POLITYKA PRYWATNOŚCI

od 25 maja 2018 r. ulega zmianie polityka prywatności. Powodem tej zmiany jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

LABOTE Patrycja Wacławczyk przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających i korzystających ze sklepu internetowego www.labote.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Zapewniamy, że przekazane dane mają na celu jedynie realizację zamówień składanych w e-sklepie pod adresem www.labote.pl

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest:

 1. Patrycja Wacławczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Labote Patrycja Wacławczyk z siedzibą: 42-500 Będzin ul. Szkolna 11a NIP: 6443082193

tel: +48517962057

Mail: office@labote.pl

Cel przetwarzania danych osobowych.

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z (art. 6 ust. l lit. b) - tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub (art. 6 ust. I lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych w przypadku wykorzystania w celach marketingowych.

Jakie dane zbieramy o Kliencie?

Dane zbierane podczas rejestracji:

Klient, aby mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego sklepu internetowego, będzie musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji, jak również dokonania zamówienia bez rejestracji, zapytamy Klienta o imię, nazwisko, adres email. W przypadku rejestracji konieczne będzie również ustalenie hasła, jakiego Klient będzie używał na naszej witrynie.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu

Zanim będziemy mogli zrealizować transakcję zakupu towaru w naszym sklepie, zapytamy Klienta o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności, numer CVV.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty Klienta na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP Klienta, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć

Dane zbierane, gdy Klient kontaktuje się z nami

Gdy Klient kontaktuje się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazuje nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy dane Klienta?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Kliencie podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Klienta pieniędzy oraz wysłania Klientowi zamówionego towaru. Dane Klienta mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Klienta. Firma obsługująca transakcję nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli Klient zamierza dokonać zakupu.

Jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (Newsletter), dane Klienta wykorzystamy w celu wysłania do niego naszego Newslettera. Klient zostanie zapytany, czy chce otrzymywać Newsletter podczas rejestracji oraz podczas składnia zamówienia bez rejestracji. W każdej chwili Klient możesz zrezygnować z otrzymywania Newslettera.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Klientem, a naszym sklepem internetowym będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Klienta.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Klienta organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się kontaktować z Klientem?

Jeżeli Klient dokonał transakcji zakupu produktu, może otrzymać od nas emaile dotyczące transakcji. Możemy również kontaktować się z Klientem telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące transakcji.

Jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie naszego Newslettera, będzie od nas otrzymywać drogą e-mailową nasz Newsletter.

Zgodnie z art. 15 - 22 RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych jeśli są one niezgodne (art.16 RODO)
 3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art.17 RODO) – klient ma prawo żądać od administratora usunięcia jego danych osobowych
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 6. prawo do przenoszenia danych
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych)
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Klient w celu domagania się swoich praw powinien skontaktować się z administratorem poprzez:

 1. Mail: office@labote.pl
 2. Tel: : +48517962057

W jaki sposób Klient może poinformować nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane, Klient może wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć. Klient może również poinformować administratora danych o zmianie poprzez mail bądź telefonicznie.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki Klienta podczas korzystania z naszej strony. Ciasteczka nie przechowują żadnych danych osobowych. Dzięki zastosowaniu pliku cookies informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną sesję.

Wyłączenie plików cookies może spowodować zablokowanie lub ograniczenie niektórych funkcji strony.

Strona korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc.

Portale społecznościowe np. facebook używają cookies na stronie www.labote.pl do zbierania anonimowych danych do celów monitorowania zdarzeń na stronie.

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe Klienta?

Komunikacja między komputerem Klienta a naszym serwerem gdy zbieramy dane osobowe Klienta, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

W celu realizacji zamówienia klienta, sklep może udostępniać dane do następujących podmiotów : DPD Polska, Poczta Polska, Payu.pl. Ilość przekazywanych danych ograniczona jest do minimum w celu realizacji płatności lub dostarczenia przesyłki. W przypadku, gdy klient chcę cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie informacji na adres office@labote.pl

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie lub kontakt na:

 1. Mail: office@labote.pl
 2. Tel: +48517962057